Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Prasówki

Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem wpływającym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, bądź same trendy na placach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Jak będzie dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej ujawnia się, że powyższe stwierdzenie jest mocne. Nie musi obecne żyć przecież zawsze prawda.

Na cenę ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany ofert i popytu. Prognoza zawsze stanowi kompromis pomiędzy rzeczywistością a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom ogromne możliwości.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest wszechstronnie stosowanym środkiem na świecie, natomiast jej cena posiada niezwykły zysk na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W obecnym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, jak również sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z zasady lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest wykorzystywana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie chociażby w przemyśle spożywczym. W swym artykule skoncentrujemy się oczywiście przede wszystkim na ropie naftowej stosowanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i poszczególne typy mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w których dane składniki uważają się w prawdziwej ropie naftowej stanowią o jej specyfikach i związkach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Wysoka zawartość siarki jest głównie niepożądana i niezbędne są dalsze operacje w toku rafinacji pełniące jej usunięciu. Stąd też surowa, lekka ropa jest przyjemniejsza niż kwaśna. Oprócz tego żyje także większy popyt na mniejsze warianty, takie jak benzyna, co prowadzi, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na prostą ropę naftową jest w produktu wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Pomimo że te dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na placach finansowych. Najciekawszą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym wariantem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej posiada bezpośrednia własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko wykorzystywana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o wysokim wskaźniku gęstości API również z niewielką zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na szybką moc koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji rozgrywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, a jak handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem zbudowania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Grupa tego sposobie ropy uważa się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wybierają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do wszelkich obszarów w okresach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych również na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla inwestorów w ropę naftowym pewno stanowić więc interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z środowisku w Cushing. Poziom zasobów podawany stanowi w każdą środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym punktem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa przedstawia się od pola naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było kiedyś samym z najbardziej oryginalnych pól naftowych w Wielkiej Brytanii, jednak większość odwiertów została od tego momentu zrezygnowana z obsług.

Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest kluczowa, jednak w zeszłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent stanowiła o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi aktualnie około 6 USD. Różnice te wywołane są przez oferta i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno stanowić przyjmowanie na spread (różnicę w wartości) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie jest na ostatnim stopniu w spraw. Także nie wszystkie spółki aktywnie pracujące w tejże branży optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej zajmują się na stałych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w owym terminie znacząco obniżyło nasze inwestycje w nowe pola naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to ciągle rosną, tak toż jak produkcja. Produkcja często pochodzi ale z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w różnych stronach światach zostało zlikwidowanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w surową ropę są zagrożone oraz ze powodu na bardziej prostą politykę klimatyczną.

Co w zeszłych latach zajmowałoby nacisk na cenę ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, że w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, jak również popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz również opinię na ostatnie, że na zbycie istnieje już wiele innych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z gleby. Łupkowa rewolucja zaczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy.

Ów sposób wydobycia ropy był wówczas zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak wielkie stawało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbycie pojawiło się wiele różnych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje wysoce niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Skutkiem tegoż istniał spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na wstępu 2016 roku.

OPEC miała okazję, że w obecny styl zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali tańsze również znacznie funkcjonalne procedury wydobycia, to już są w mieszkanie osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej metody ekstrakcji ropy widoczna jest możliwość szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu łatwo reagować na wzrost/spadek cen, pomimo że niejednokrotnie są to odpowiednio małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do stanu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest jednym z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na moment spadła do około 30 USD za baryłkę, ale już jest pisana na etapie około 50 USD za baryłkę. W odróżnieniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można łatwo zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Pomaga więc tymże, że cena ropy nie że teraz niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet mały wzrost cen ropy postępuje w klubie z obecnym do popularniejszej ofert na zbycie. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego wskazane są większe inwestycje w punktu alokacji nowych złóż i mieszkania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak konieczne do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę że będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo kieruje się na ogromnym stopniu.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysu będzie w konkretnym stopniu zależało na rozpoczęciu alternatywnych źródeł energii. Jeśli przecież nie będą korzystały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ta produkcja ropy że w tym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, że w następujących dziesięcioleciach wskazane będą niebezpieczne inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną odkryte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac może ujawnić się wyżej niż w tym roku.

Liczy się, że w sukcesie nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe wartości około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu tradycyjna się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na rozsądnym poziomie. Powodem tegoż stanowi fakt, że większość tych terenów czerpie z niewiele większych, a przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, oferta na zbycie będzie niewielka.

Producenci ropy łupkowej w zeszłych latach w istocie zainwestowali wystarczająco duży pieniądz, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od czasu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Zależy to osiągnąć poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na przykład Iran i Irak. Z przeciwnej części USA a indywidualne kraje stale produkują jeszcze dużo ropy naftowej, co prowadzi, że jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, utrzymując się na etapie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak zamieniał się kurs cen ropy naftowej w historii?
Kurs cen ropy na powierzchni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do stanu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój ceny. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W sezonie kryzysu gospodarczego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę i cena zatrzymała się w stronach tego etapu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do stanu około 30 USD za baryłkę. W zeszłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można wyglądać w 2020 roku?
Przewidywanie wzroście ceny w sukcesie ropy naftowej jest znacznie złożone. Wartość ropy zależy od ogromnej ilości czynników finansowych i rozwoju tej branży. Na cenę ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju ofert i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym czynnikiem w sukcesie zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest formą ONZ, mającą się transportem na całkowitym świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wywołają poprzez ostatnie skuteczne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których dotyczą. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie tworzyło rozległy wpływ na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do wzrostu presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak zarówno na wzór na ceny biletów lotniczych.

Jak można inwestować w ropę naftową?
Na cenę ropy można mówić na kilka rodzajów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej dostępne dla inwestorów są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na materiał cen tych układów są wygodne w LYNX w momencie rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te znane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w zagranicznej walucie).

Gdy tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co oznacza, że jeden kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza to wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest nielubiane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli było trafić do realizacji fizycznego dostarczenia.

Opcje i certyfikaty turbo
Opcje i certyfikaty turbo to inne derywaty pozwalające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Materiały też możesz oczywiście kupować oraz oferować za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi wynikami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na cenę ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które dokonują w tejże dziedziny.

ETF, które poszukują cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w walki ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w walki ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować oraz w części spółek naftowych, żeby być zajętym w branży naftowej. To w własny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale też potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w branży naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Jak teraz sygnalizowaliśmy: zwykle w sukcesie towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią stanowić znacznie szybkie. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak pewne prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że zaufania i radości, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, teraz są za nami, a jakość jest teraz również bardziej negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może znacząco się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje morze możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na domowych giełdach. To zapewnia naszym klientom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy zajmujesz się tradingiem, lub jesteś inwestorem długoterminowym, możesz wykorzystać z dobrej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w momencie rzeczywistym, czerpiąc z swoich profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj to z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne i profesjonalne webinary w zakresie handlu na możliwościach, pracach i platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

0 0 votes
Daj ocenę
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments