Instalujemy JDK

Zanim rozpoczniemy swą przygodę z programowaniem w Javie, musimy zainstalować JDK, czyli Java SE Development Kit. Oprogramowanie możemy pobrać zupełnie nieodpłatnie ze strony http://java.sun.com/javase/downloads/widget/jdk6.jsp. Wystarczy wybrać naszą platformę (np. Windows albo Linux) i kliknąć na guzik Continue. Pojawi się okno z propozycją logowania lub rejestracji, ale nie jest to krok obowiązkowy: wystarczy kliknąć na link Skip this Step albo na krzyżyk zamykający okno (w jego prawym górnym rogu). Sposób samej instalacji zależy od systemu operacyjnego, ale nie powinno to nam nastręczać żadnych trudności. Instalacja przebiega tak jak w przypadku wszystkich typowych aplikacji.

Pakiet instalacyjny dla systemu Windows to plik EXE. Wystarczy ten plik uruchomić, co spowoduje uruchomienie instalatora. Kilkuktrotnie klikamy klawisz Next – zmieniając ewentualnie domyślną lokalizację instalacji – i gotowe.

Po zainstalowaniu JDK należy jeszcze ustawić zmienną środowiskową JAVA_HOME przypisując jej ścieżkę dostępu do głównego katalogu instalacji, np. C:\Program Files\Java\jdk1.6.0.

Aby ustawić zmienną środowiskową w systemie Windows XP należy uruchomić aplikację System z Panelu sterowania (albo kliknąć prawym klawiszem myszy na Mój komputer i wybrać pozycję Właściwości), przejść do zakładki Zaawansowane, nacisnąć guzik Zmienne środowiskowe i w sekcji Zmienne użytkownika dodać nową zmienną klikając na guzik Nowa. Zanim dodamy nową zmienną należy jeszcze upewnić się, że zmienna nie była już zdefiniowana. W takim wypadku należy tylko upewnić się, że jej wartość jest odpowiednia.

Jesteśmy gotowi by zaimplementować, skompilować i uruchomić swą pierwszą aplikację. Przez ten proces przeprowadzi nas artykuł „Pierwsza aplikacja konsolowa”.

0 0 votes
Daj ocenę