Tomcat i Eclipse

Aplikacje WWW zaimplementowane w Javie uruchamiamy poprzez zainstalowanie ich (ang. deployment) na serwerze aplikacji, tj. na serwerze Tomcat. Oczywiście istnieją też inne serwery aplikacji – w tym takie o daleko większych możliwościach niż Tomcat – ale nie będą nam one potrzebne na początku nauki Javy.

Proces instalacji aplikacji WWW na serwerze aplikacji jest zadaniem samym w sobie i jest co najmniej kilka sposobów, aby to zadanie wykonać. Najprościej jest, gdy wszystko to zrobi za nas Eclipse.

Aby skonfigurować Eclipsa do współpracy z Tomcatem wybieramy pozycję Preferences z menu Window. Z menu w lewej kolumnie okienka wybieramy pozycję Server > Runtime Environments, tak jak pokazano poniżej.

1. Tomcat i Eclipse
1. Tomcat i Eclipse

Klikamy na guzik Add, wybieramy serwer Apache Tomcat v6.0 i klikamy Next. Przy okazji możemy przejrzeć listę innych serwerów aplikacyjnych, acz bynajmniej nie jest to lista kompletna.

 

2. Tomcat i Eclipse
2. Tomcat i Eclipse

Na następnej stronie kreatora wskazujemy katalog w którym zainstalowaliśmy Tomcata i klikamy Finish. Na liście zainstalowanych środowisk pojawia się nowa pozycja.

 

3. Tomcat i Eclipse
3. Tomcat i Eclipse

Nie jest to jeszcze konfiguracja serwera, a jedynie wskazanie na jego instalację. Aby utworzyć definicję serwera zamykamy powyższe okno klikając OK i z menu File wybieramy pozycję New > Other. Pojawia się okno kreatora takie jak pokazane poniżej.

4. Tomcat i Eclipse
4. Tomcat i Eclipse

 

Wybieramy pozycję Server z grupy Server i klikamy Next. Na kolejnej stronie kreatora wybieramy jako typ serwera Tomcat v6.0 Server i klikamy Finish.

 

53. Tomcat i Eclipse
53. Tomcat i Eclipse

W widoku projektów możemy teraz edytować pliki konfiguracyjne serwera. W widoku Servers widzimy status serwera. Możemy teraz klikając na pozycji reprezentującej nasz serwer wykonywać wszelkie akcje administracyjne, takie jak chociażby uruchamianie i wyłączanie.

0 0 votes
Daj ocenę