Deklaracja klasy

Java nie jest językiem przesadnie skomplikowanym, ale nie jest też językiem trywialnym, dlatego też aby ułatwić czytelnikowi lekturę, pominę wszystkie elementy które nie są zupełnie zasadnicze i napiszę, że deklaracja klasy ma postać:

{modyfikatory klasy} class {nazwa klasy} {
  {ciało klasy}
}


gdzie {modyfikatory klasy} to słówka kluczowe języka Java takie jak: public, private, abstract czy final; {nazwa klasy} to dowolny identyfikator spełniający pewne kryteria – o czym za chwilę – a {ciało klasy} to deklaracje zmiennych i metod tej klasy.

Nazwa klasy – mówiąc mało precyzyjnie, ale za to jasno – to zlepek kilku słów pisanych wielką literą, czyli np. MyFirstClass. Co prawda nie będzie błędem składniowym nazwanie klasy w inny sposób, np. myFirstClass (tj. z małej litery), ale jest to wbrew wyraźnym zaleceniom i nie powinniśmy tego nigdy robić. Pamiętajmy także, że język Java rozróżnia wielkie i małe litery, tak więc nazwa MyFirstClass jest zupełnie czymś innym niż myFirstClass. Dotyczy to wszelkich identyfikatorów, nie tylko nazw klas. W nazwie klas możemy poza literami używać także znaków $ oraz _. Możemy używać również cyfr, z tym że nie na początku nazwy. Poprawna więc będzie nazwa My1stClass, ale 1stClass już nie.

Modyfikatory klasy to zupełnie osobny, dość obszerny temat. Póki co stosujmy zawsze modyfikator public i nie zastanawiajmy się za nadto nad jego znaczeniem. Wszystko wyjaśnię w odpowiednim momencie, a póki co stosujmy szablon:

public class {nazwa klasy} {
  {ciało klasy}
}
0 0 votes
Daj ocenę