Elementy JSP

Wiemy już, z lektury artykułu „JSP”, że możemy umieszczać na stronach JSP kod Javy, ujmując go w znaczniki <% %>, oraz, że taki fragment kodu nazywamy skryptletem. Kod skryptletu – po przetłumaczeniu JSP na servlet – staje się częścią implementacji metody doGet(…).

Gro kodu, który umieszczamy w skryptletach, ma jeden wspólny mianownik – tak jak kod skryptletu z przykładu do artykułu „JSP”, są to w dużej mierze instrukcje out.println(…). Inżynierowie tworzący specyfikację JSP przewidzieli ten stan rzeczy i dodali do specyfikacji, obok skryptletów, tzw. wyrażenia. Wyrażenie to fragment kodu w języku Java, którego wartość zostanie dołączona do generowanej strony HTML, zupełnie tak, jakbyśmy ten fragment kodu umieścili w instrukcji out.println(…). Wyrażenia ujmujemy w znaczniki <%= %>. Przykładowo, skryptlet:

<% out.println(new Date()); %>


możemy zastąpić odpowiadającym mu wyrażeniem:

<%= new Date() %>


które to wyrażenie, po przetłumaczeniu JSP do servletu spowoduje wygenerowanie dokładnie takiego samego kodu w metodzie doGet(…).

Strona JSP jest przed uruchomieniem tłumaczona do servletu, a więc klasy. W servlecie, tak jak w każdej klasie możemy deklarować dowolne metody i zmienne, i mamy taką możliwość także wtedy, gdy servlet implementujemy w postaci strony JSP. Deklaracje na stronach JSP umieszczamy otaczając je znacznikami <%! %>.

Kolejnym elementem JSP są dyrektywy. Dyrektywa to specjalna deklaracja, umieszczona na początku strony, ujęta w znaczniki <%@ %>. Zerknijmy jeszcze raz na przykład z artykułu „JSP”. Widzimy tam typowy przykład użycia dyrektywy page. Przypomnijmy ją:

<%@page contentType="text/html" import="java.util.Date"%>


W atrybucie contentType dyrektywy deklarujemy, że JSP generuje stronę HTML. Takie właśnie JSP implementujemy w ogromnej większości przypadków, ale w ogólności, produktem JSP nie musi być koniecznie strona HTML. W szczególności, JSP możemy użyć to wygenerowania plików CSS czy XSLT.

W atrybucie import dyrektywy page wymieniamy importowane typy. Typy używane do implementacji JSP muszą być zaimportowane, zupełnie tak samo jak muszą być zaimportowane typy używane do implementacji klasy servletu, gdy servlet implementujemy wprost. Jeśli potrzebujemy zaimportować wiele typów, to wymieniamy je wszystkie oddzielając kolejny od poprzedniego przecinkiem.

Ostatnim dostępnym elementem strony JSP jest komentarz. Komentarz JSP umieszczamy w znacznikach <%-- --%>.

0 0 votes
Daj ocenę