Osadzanie apletu na WWW

Aplety zazwyczaj wykorzystywane są do wzbogacenia funkcjonalności stron WWW. Z punktu widzenia takiej strony aplet jest to prostokątny obszar określonych rozmiarów. Aplet na stronie HTML umieszczamy w wybranym przez siebie miejscu przy użyciu elementu APPLET. Dla celów dzisiejszego ćwiczenia wykorzystamy aplet zaimplementowany w ćwiczeniu „Pierwszy aplet”.

Aplet publikujemy na stronie WWW w postaci skompilowanej, tj. w postaci pliku .class. Aby więc móc aplet opublikować, trzeba klasę implementującą aplet skompilować. Jeśli do implementacji apletu używaliśmy Eclipsa, tak jak to pokazano w artykule „Pierwszy aplet”, to kompilację przeprowadza za nas Eclipse – trzeba tylko tą skompilowaną klasę odnaleźć.

Eclipse umieszcza skompilowane klasy w podkatalogu o nazwie bin znajdującym się w katalogu głównym projektu. Katalog ten istnieje na dysku, jednak nie jest pokazywany przez Eclipsa. Możemy go znaleźć używając narzędzi zewnętrznych względem Eclipsa, lub będąc w zgodzie z Eclipsem wykorzystać funkcję eksportu.

Aby wyeksportować z Eclipsa skompilowaną klasę należy z menu głównego wybrać opcję File > Export i następnie opcję General > File System tak jak to pokazano poniżej i kliknąć guzik Next.

W kreatorze eksportu należy wybrać zasoby które chcemy wyeksportować oraz katalog do którego te obiekty będą wyeksportowane. W naszym przypadku będzie to plik AppletClass.class wraz z katalogami odpowiadającymi pakietowi tej klasy (pl/naukajavy/applet). Za katalog do eksportu możemy wybrać dowolną lokalizację na dysku. Powinno to wyglądać tak jak pokazano poniżej:

Kliknięcie guzika Finish spowoduje utworzenie w wybranym katalogu struktury katalogowej odpowiadającej pakietowi do którego należy klasa implementująca aplet oraz wykopiowanie skompilowanej klasy apletu. Bardzo ważne jest aby w kreatorze eksportu zaznaczyć właściwe katalogi i pliki. W przeciwnym wypadku wyeksportowane zostanie nie to czego potrzebujemy.

Utwórzmy teraz w tym samym katalogu do którego eksportowaliśmy klasę i katalogi z Eclipsa (tj. w katalogu C:\ApletNaWWW) plik index.html, tj. namiastkę naszej strony WWW. Plik ten powinien mieć następującą zawartość:

<html>
  <body>
    <applet code="pl.naukajavy.applet.AppletClass.class"
      width=150 height=30 />
  </body>
</html>


Otwórzmy naszą stronę WWW (tj. plik index.html) w przeglądarce. Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie to efekt powinien być zbliżony do tego widocznego poniżej.

0 0 votes
Daj ocenę