Pierwsza aplikacja Swing

Swing to biblioteka dla języka Java służąca do implementacji aplikacji z Graficznym Interfejsem Użytkownika (ang. Graphical User Interface, akr. GUI); zarówno tradycyjnych aplikacji okienkowych, dobrze znanych wszystkim użytkownikom systemu operacyjnego Windows czy środowisk graficznych (XWindows) systemu Linux/Unix, jak i apletów. Apletom poświęcone są kolejne artykuły, tutaj skupimy się na aplikacjach standardowych.

Aplikacje tego typu kompilujemy i uruchamiamy dokładnie tak samo jak aplikacje konsolowe. Proces ten krok po kroku opisałem w artykule „Pierwsza aplikacja konsolowa”.

Zaimplementujmy teraz prostą aplikację w technologii Swing. Utwórzmy w tym celu nową klasę o nazwie SwingApp (lub dowolnej innej) w pakiecie pl.naukajavy.swing (najlepiej przy użyciu Eclipse IDE) i zaimplementujmy ją tak jak pokazano poniżej:

 

package pl.naukajavy.swing;

import javax.swing.JFrame;

public class SwingApp extends JFrame {
 public SwingApp() {
  setSize(600, 400);
  setTitle("Moja aplikacja Swing");
  setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
 }

 public static void main(String[] args) {
  SwingApp simple = new SwingApp();
  
  simple.setVisible(true);
 }
}


Uruchommy teraz ten program zupełnie tak jak aplikację konsolową. Efektem będzie pojawienie się okienka jak pokazano poniżej:

Gratuluję! Właśnie zaimplementowałeś (-łaś) i uruchomiłeś (-łaś) swoją pierwszą aplikację wykonaną przy pomocy biblioteki Swing (elementem biblioteki Swing jest klasa JFrame z której korzystamy i która udostępnia używane przez nas metody setSize(…), setTitle(…), setVisible(…) itd. oraz rysuje okno zdefiniowanej przez nas aplikacji na ekranie).

0 0 votes
Daj ocenę