JDK versus SDK

Jak wyjaśniono w artykule „Co to jest JVM, JRE i JDK” akronim JDK (Java Development Kit) oznacza Pakiet Programisty Javy.

SDK to z kolei akronim dla Software Development Kit, czyli Pakiet Twórcy Oprogramowania. SDK jest pojęciem ogólnym i oznacza zestaw narzędzi używany do programowania przy użyciu pewnej – dowolnej – technologii czy języka programowania. W szczególności więc możemy powiedzieć, że JDK to Java SDK. JDK jest szczególnym przypadkiem SDK. JDK to SDK dla języka Java.

Akronimu SDK możemy użyć w stosunku do dowolnego zestawu narzędzi tworzących środowisko programistyczne. Przykładowo, możemy mówić o Java EE SDK mając na myśli pewne zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), np. NetBeans IDE lub Eclipse oraz jakiś zintegrowany z nim serwer aplikacji implementujący specyfikację Java EE, np. Apache Geronimo czy GlassFish.

0 0 votes
Daj ocenę