Swing

Swing to technologia – zestaw bibliotek dla języka Java – służąca do implementacji aplikacji Graficznego Interfejsu Użytkownika (ang. Graphical User Interface, akr. GUI); zarówno typowych aplikacji uruchamianych bezpośrednio przez system operacyjny, jak i apletów osadzanych na stronach WWW.

Zanim zaczniemy czytać kolejne części kursu programowania z użyciem tej biblioteki, uruchommy prostą aplikację typu Swing, zarówno aplikację typową, jak i aplet.

Jak zbudować i uruchomić prostą aplikację typu Swing opisałem w artykule „Pierwsza aplikacja Swing”. Gorąco zachęcam do przejścia przez opisany tam proces.

Jak zbudować i uruchomić, a także osadzić na stronie WWW prosty aplet opisałem odpowiednio w artykułach „Pierwszy aplet” oraz „Osadzanie apletu na WWW”. Pokazany tam przykładowy aplet zbudowano co prawda bez użycia biblioteki Swing, jednak sama procedura budowy jest taka sama, różni się tylko co nieco sam kod klasy implementującej aplet. Aby uruchomić aplet używający technologii Swing zmieńmy implementację podaną w tamtym artykule na:

 

package pl.naukajavy.applet;

import javax.swing.JApplet;
import javax.swing.JLabel;

public class SwingApplet extends JApplet {
  public void init() {
    JLabel label = new JLabel("Mój pierwszy aplet Swing!");

    add(label);
  }
}


Mając już za sobą pierwsze doświadczenia z implementacją aplikacji Swing możemy śmiało przystąpić do lektury kolejnych artykułów kursu. Pamiętajmy, aby czytając, jak najwięcej z tych rzeczy o których się dowiadujemy wypróbować w praktyce, tj. programując

 

0 0 votes
Daj ocenę