Perspektywy przyszłościowe dla demokracji bezpośredniej

Perspektywy przyszłościowe dla demokracji bezpośredniej Demokracja bezpośrednia to system polityczny, w którym obywatele sami podejmują decyzje w sprawach publicznych, bezpośrednio uczestnicząc w procesie decyzyjnym. Choć obecnie dominuje demokracja reprezentatywna, coraz częściej pojawiają się głosy popierające demokrację bezpośrednią jako bardziej sprawiedliwą i partycypacyjną formę rządzenia. Jakie są perspektywy przyszłościowe dla tego modelu demokracji? 6 obcych Jednym […]

Zobacz więcej